Internet Archive BookReader

Svenskt biografiskt handlexikon : alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och qvinnor från reformationen till närvarande tid, efter tryckta källor och medelst nya bidrag samlade och utarbetade